ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το Adventure Park είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και όχι μόνο του κοινωνικού συνόλου. Υποχρέωση μας ήταν και παραμένει ο συνδιασμός της  έντονης ψυχαγωγίας μέσω δραστηριοτήτων αναψυχής και της τάσης επιστροφής στη φύση δίνοντας παράλληλα έμφαση στην περιβαντολογική μας συνείδηση και δράση .Το χαμόγελο και η απόλαυση του δάσους προσφέρονται σε όλους εκείνους που δεν έχουν την δυνατότητα να το επισκέπτονται συχνά μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Ενδεικτικά μέχρι στιγμής έχουμε προσφέρει τα παραπάνω σε προγράμματα απεξάρτησης ναρκωτικών, στο make a wish, σε κατηχητικά και πολλά άλλα.